1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’ne bağlı olan Enstitü İstanbul İSMEK, eğitimlerini ücretsiz vermektedir. Kursiyerler eğitim ile ilgili malzeme ve materyallerini kendileri temin etmekle sorumludur.

 2. Kursiyerler Enstitü İstanbul İSMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile birden fazla programa başvuru yapabilirler. Enstitü İstanbul İSMEK’te önceki yıllarda herhangi bir programdan MEB Sertifikası / Sertifika / Katılım Belgesi alan kursiyerlerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. Belge alınan programa başvuru yapılması halinde kursiyer adaylar, yedek listeye alınacak, ancak kontenjanlar müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir. Kesin kayda dönüştürülerek derse devam eden kursiyerlere, yeni bir MEB Sertifikası / Sertifika / Katılım Belgesi düzenlenmeyecektir.

 3. Kayıt yaptırılan eğitime devam zorunludur. Mazeretli veya mazeretsiz olarak ders saati süresinin 1/5’inden fazla bir süre devamsızlık yapan kursiyer, devamsız olarak belirlenir.

 4. Bir yetişkin eğitimi kurumu olan Enstitü İstanbul İSMEK, kursiyerlerin devam durumlarını MEB Sertifikası / Sertifika / Katılım Belgesi vermek için takip eder. Eğitimlerden ders bitmeden, izin almadan ayrılan kursiyerler yoklamada devamsız gösterilir. Derse gelmeyen veya eğitim merkezini terk eden kursiyerlerin karşılaşacağı olumsuzluklardan Enstitü İstanbul İSMEK sorumlu tutulamaz. Eğitime geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan, eğitim merkezine çocuk getiren, dersin normal düzenini bozan kursiyerlerin eğitim merkezi ile ilişikleri kesilir ve Enstitü İstanbul İSMEK‘in daha sonraki eğitimlerine katılamazlar.

 5. Aynı eğitim döneminde devamsızlıktan kaydı silinen kursiyer, takip eden öğretim dönemindeki eğitimlere kayıt yaptıramaz.

 6. Eğitim dönemi sonunda TC. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarı gösteren her kursiyerye, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü “MEB Sertifikası”, Enstitü İstanbul İSMEK tarafından belirlenen ders saatini dolduran ve başarılı olan kursiyerler ise “Katılım Belgesi - Sertifika” verilir, ancak devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer, belge alma hakkını kaybeder.

 7. Kursiyerler, eğitim gördüğü merkezde üçüncü kişilere veya kurs merkezi demirbaşlarına zarar verdikleri takdirde, söz konusu zararı karşılamakla yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin eğitimle ilişikleri kesilir.

 8. Eğitimlere misafir kursiyer kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 9. Enstitü İstanbul İSMEK, gerek eğitim dönemi içerisinde gerekse sonunda yerel, ulusal ve uluslararası sergiler düzenler. Kursiyer, ürettiği ürünleri Enstitü İstanbul İSMEK’in düzenleyeceği yerel, ulusal, uluslararası etkinliklerde talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür. Enstitü İstanbul İSMEK, söz konusu sergilerinde kursiyer ürünlerinden sergilenmeye değer gördüklerine yer verip vermeme hakkına sahiptir.

 10. Enstitü İstanbul İSMEK; kursiyerlerinin eğitimi sırasında çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/ fotoğraf kayıtlarını, kursiyerlerin ürettiği eserlerin üretimi ve sergilenmesi esnasında çekilen/kaydedilen ses/ kamera-video/fotoğraf kayıtlarını, Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde verilen eğitim, seminer, sempozyum, atölye çalışması, workshop, online eğitim ve Enstitü İstanbul İSMEK eğitim merkezlerinin içerisinde çekilen/kaydedilen ses/kamera-video/fotoğraf kayıtlarını Enstitü İstanbul İSMEK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımı amacıyla her türlü yayın organında ve sosyal medyada kullanma hakkına, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile ulusal ve uluslararası basın organlarıyla paylaşma hakkına sahiptir.

 11. Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Gıda Teknolojisi alanlarında eğitim verilen okul ve kurs merkezlerinde; eğitimden önce, eğitim sırasında veya eğitim bittikten sonra Enstitü İstanbul İSMEK adı ve logosu geçen materyallerin, eğitim esnasında çekilmiş başkasına ve başkasının çalışmasına ait bir görüntü kaydının, öğrenme materyallerinin, reçetelerin başkalarıyla paylaşılması yasaktır.

 12. Bazı programlarda hijyen kurallarının sağlanması için kursiyerlerin önlük giymesi zorunludur.

 13. Enstitü İstanbul İSMEK’te resmi ve genel tatil günleri; 1 Ocak, Yarıyıl Tatili, MEB Ara Tatilleri,23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve dini bayram günlerine rast gelen günlerdir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve/veya Valiliğin orta öğretim düzeyindeki okullarda; kar, sel, fırtına vb. sebeplerle eğitime ara verdiği günlerde Enstitü İstanbul İSMEK eğitim merkezlerinde de eğitime ara verilecektir. Enstitü İstanbul İSMEK’in bu tatil günlerinde kursiyerleri arayıp bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 14. Kursiyerler, şahsi eşyalarını eğitim merkezlerinde bırakamaz. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek kayıplardan Enstitü İstanbul İSMEK sorumluluk kabul etmez.

 15. Enstitü İstanbul İSMEK halk oyunları eğitimlerinde, kursiyerler eğitime başlamadan önce sağlık anketi formu doldurarak, kişisel beyanda bulunacaktır. Engel durumu olan kursiyerlerden Engel Durum Bildirir Raporu talep edilerek, engel derecesine göre başvuruları kesin kayda çevrilecektir. Eğitim aldıkları halk oyunları programlarında doğabilecek her türlü sağlık sorunlarından, sağlık anketi formundaki yanlış ve noksan bilgiden eğitime katılan kursiyerlerin kendileri sorumludur. Kursiyerler, halk oyunları eğitimlerine, seans saatinde ve eğitmen nezaretinde katılabilir. Kursiyerler, halk oyunları eğitimlerinde meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını, olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurs çalışanları, Enstitü İstanbul İSMEK Yönetimi’nin hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 16. Kurs merkezlerimize HES kodu ile giriş yapmak zorunludur.

 17. Enstitü İstanbul İSMEK sebep belirtmeksizin, kurs tarihlerinde değişiklik yapma veya kursu iptal etme hakkına sahiptir.

 18. Kursiyerler pandemi süresince Enstitü İstanbul İSMEK Yönetimi ve İstanbul Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından alınan kurallara uymak zorundadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan kursiyerler kursa alınmayacaktır.

 19. Kursiyerler, eğitimlere kesin kayıt yaptırdığında Covid-19 hastalığı taşımadığını ve belirtisinin olmadığını taahhüt eder. Eğitim süresince herhangi bir Covid-19 hastalığı belirtisi göstermesi veya aynı evde yaşadığı kişilerde Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda kurs yönetimine bilgi vererek gerekli sürede kursa devam etmeyeceğini taahhüt eder.

 20. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre etkinlik, kültür sanat ve spor salonu gibi alanların girişlerinde aşı veya PCR test zorunluluğu getirilmiştir. Enstitü İstanbul İSMEK’te eğitim alacak olan kursiyerlerimizin, aşı veya PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır.

 21. Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze eğitimlerin aksaması durumunda Enstitü İstanbul İSMEK Yönetimi’nin uygun göreceği bazı Katılım Belgeli / Sertifikalı eğitimlerin kalan bölümü “uzaktan eğitim” yöntemiyle devam edebilir.

 22. Kursiyerler, bu şartnamede yer alan tüm kuralların yanı sıra eğitim merkezlerinde asılı olan her türlü yazılı kurallara ve kendilerine yapılan sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler.

 23. Yukarıda belirtilen genel kuralları okuduğumu ve bunlara uyacağımı, verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde Enstitü İstanbul İSMEK eğitim merkezlerinden istifade etmemin engelleneceğini, beyanında bulunmadığım kronik hastalık ve engel durumundan doğabilecek maddi ve manevi her türlü sonuca katlanacağımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Enstitü İstanbul İSMEK Yönetimi ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceğimi gayri kabili rücu şeklinde kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 1. Kursiyerler Enstitü İstanbul İSMEK’ten bir eğitim döneminde ders başlama ve bitiş tarihleri çakışmamak şartı ile birden fazla programa başvuru yapabileceklerdir. Kayıt olunan programdan ders başlama tarihi gelmeden vazgeçebilirler.

 2. Tüm aday kursiyerlerin e-mail adresi ve toplu SMS’e açık bir GSM telefon numarası vermeleri zorunludur. (Toplu SMS’e kapalı, borcu yüzünden kapalı gibi nedenlerden dolayı SMS ulaşmamasından Enstitü İstanbul İSMEK sorumlu değildir).

 3. Aday kursiyerlerin internet üzerinden yaptıkları başvurular,"ön kayıt" niteliğindedir.

 4. Ön kayıtların kesin kayda dönüşebilmesi için aday kursiyerler, ders başlama tarihinde nüfus cüzdan fotokopilerini, kurs yönetimine teslim etmek zorundadır. Aksi halde kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 5. Kesin kayıtlar, başvuru sırasına göre belirlenecektir. Kontenjanlar dolduğunda, başvuru sahibine, yedek listeye dâhil olma seçeneği sunulacaktır. Yedek listede bulunanlar, ancak kesin kayıt yaptırmayan aday kursiyerler olduğu takdirde eğitim alabilecektir.

 6. Ön kayıtları kesin kayda dönüşmeyen aday kursiyerler, diğer eğitim merkezlerindeki eğitimlere veya daha sonraki tarihlerde açılacak olan eğitimlere başvuru yapabileceklerdir.

 7. Aday kursiyerler, ileri tarihli bir eğitime, ders başlangıç tarihinden 21 gün öncesinde ön kayıt başvurusu yapabileceklerdir.

 8. Bazı programlarda eğitim alabilmek için, kursiyerlerin ilgili alanda ön yeterlilik şartlarına sahip olması gerekmektedir (https://enstitu.ibb.istanbul/ web sitemizden detaylı bilgiler alınabilir). Kayıt esnasında bu yeterlilik belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 9. Enstitü İstanbul İSMEK Uzmanlık Okullarında istihdam odaklı eğitimler verilmekte olup, program için gerekli ön yeterlilik şartlarını taşıyan 16 yaşını doldurmuş ve sınav/mülakatta başarılı olan adaylar kursiyer olarak kabul edilmektedir. Yiyecek ve İçecek/Gıda Teknolojileri alanında eğitim verilen uzmanlık okullarında kursiyerlerden: Hepatit A /Hepatit B testi ve Akciğer Filmi istenmektedir.

 10. Atölye / Üretim sınıflarında kursiyerlerden, edindikleri becerileri ürüne dönüştürmeleri beklendiğinden, kursiyerler sınav/mülakat yöntemi ile belirlenecektir. Atölye / üretim sınıfları ile ilgili detaylı bilgiye https://enstitu.ibb.istanbul/ web sitesinden ulaşılabilir.

 11. Engellilere yönelik eğitimlerimize, sadece engelli kursiyerlerimiz başvurabilecektir.

 12. Engelli kursiyerlerin, eğitim seçimlerinde öncelikli olarak “Engelliler Merkezi”ni tercih etmeleri gerekmektedir. Eğer kursiyerin, engel durumu ve engel oranı diğer merkezlerimizden hizmet almalarını olumsuz şekilde etkilemeyecek ise bu merkezlerimizi tercih edebilirler. Engelli kursiyerlerin talepleri, “Engelliler Merkezi” olmayan merkez yöneticileri tarafından, engel durumları ve engel oranlarına göre yeniden değerlendirilerek, eğitime kesin kayıt durumları netleştirilecektir.

 13. Yabancı uyruklu kursiyerlerin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için 98 ve 99 numaraları ile başlayan kimliklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 14. Enstitü İstanbul İSMEK’te önceki yıllarda bir programda MEB Sertifikası / Sertifika / Katılım Belgesi alan kursiyerlerin başvuruları aynı program için kabul edilmeyecektir. MEB Sertifikası / Sertifika / Katılım Belgesi alınan programa başvuru yapılması halinde kursiyer adayları, yedek listeye alınacak, ancak kontenjan müsait olduğu takdirde başvurular kesin kayda dönüştürülecektir.

NOT: Online kaydınızı kolayca gerçekleştirebilmek için, Yardım sayfasını inceleyebilirsiniz.

ENSTİTÜ İSTANBUL İSMEK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN ve ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Veri Sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (“İBB”) tarafından, Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde düzenlenen eğitim, etkinlik, organizasyon, sergi, seminer, sempozyum ve ilgili faaliyetler kapsamında fotoğraf ve video çekimi yapıldığı ve rıza vermem durumunda, alınan görsel ve işitsel kayıtlarımın İBB ve Enstitü İstanbul İSMEK faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla, her türlü yayın organında (web sitesi, sosyal medya hesabı vb.) ve tanıtımlarda yer alabileceği ve eğitim programına kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, uygun eğitim ortamının ve engellilere yönelik destek hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, ayrıca Belediye Kanunu kapsamında engellilere yönelik diğer hizmetlerin sağlanabilmesi için engelliliğe yönelik sağlık verilerimin (Bedensel engel durumu bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler) işleneceği bildirilmiştir. İBB tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesindeki hak ve taleplerim konusunda basılı olarak tarafıma teslim edilen ve/veya https://kursiyer.ibb.istanbul/dokuman/AydinlatmaMetni_2021-2022.pdf adresinde yer alan “Enstitü İstanbul İSMEK Faaliyetlerine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten ve rızamı her zaman geri çekebileceğim ve rızama ilişkin hususlarda değişiklik yapabileceğim konusunda bilgilendirildikten sonra;